Taśmowe konstrukcje przenośnikowe

Współczesny świat rozwija się niesłychanie gwałtownie, a wraz z tym równie szybko, a może w jeszcze szybszym tempie rośnie ogólnoświatowa konsumpcja i popyt na różnego rodzaju dobra materialne. Aby podaż nadążała za popytem, wytwarzanie tych dóbr musi mieć masowy charakter; używając kolokwializmu, możemy powiedzieć, że jest to produkcja taśmowa, co w rzeczywistości istotnie jest prawdą. Wszystkie zaawansowane linie technologiczne produkujące towary masowo i na wielką skalę wyposażone są w zautomatyzowane ciągi transportowe, których najważniejszymi częściami są różnego rodzaju przenośniki; najczęściej jest to właśnie przenośnik taśmowy. Tak więc mówiąc o „taśmowej produkcji” mamy nie tylko na myśli jej masowość, ale też rzeczywistą technologię. Zatem transporter taśmowy to nieodzowne narzędzie każdej nowoczesnej linii produkcyjnej, decydujące w zasadniczym stopniu o skuteczności i szybkości jej działania.

Charakterystyka taśmowego transportu przenośnikowego

Przenośniki lub też inaczej transportery taśmowe są to urządzenia przeznaczone do transportowania w ruchu ciągłym głównie materiałów sypkich oraz drobnych przedmiotów i używa się ich między innymi w magazynach, składowiskach, kopalniach kruszyw, na budowach oraz na liniach produkcyjnych. Większość z tych urządzeń napędzana jest silnikami elektrycznymi. Najczęściej spotykany przenośnik taśmowy składa się z taśmy połączonej w wydłużoną pętlę podpartą specjalnymi rolkami, zwanymi krążnikami i poruszanej jednym lub wieloma bębnami napędowymi. Taśma jest napinana całym, mniej lub bardziej skomplikowanym, systemem naprężającym, w skład którego mogą wchodzić śruby rzymskie, napinacze sprężynowe, nadążne, grawitacyjne, hydrauliczne lub pneumatyczne. Przy niektórych transporterach taśmowych montuje się przeróżne szczotki, noże i skrobaki do czyszczenia taśm; ma to miejsce wtedy, kiedy taśma może zostać oblepiona jakimś materiałem, np. szlamem, cukrem itp. Taśmy tych przenośników wykonuje się najczęściej z gumy, silikonu, elastycznego tworzywa sztucznego, a nawet z bawełny. Na ogół wzmacnia się je stalowym drutem. W niektórych transporterach używa się taśm z elastycznej blachy lub siatki stalowej; tego typu rozwiązania stosuje się na liniach przechodzących np. przez piece lub myjki. Każdy transporter taśmowy jest projektowany i produkowany na ściśle określone zamówienie. Podstawowe elementy tych urządzeń to oczywiście standardowe materiały i konstrukcje. Jednakże już ich wymiary muszą być dostosowane do bardzo konkretnej produkcji. Można więc powiedzieć, że transportery taśmowe nie są produkowane taśmowo, co może brzmi nieco pociesznie, jednakże odzwierciedla istotę rzeczy.

przenośnik taśmowy t5 transportery taśmowe t6